extra ledenvergadering afgelast!

In verband met het lage aantal aanmeldingen hebben we besloten de extra vergadering van maandag 22 juni niet door te laten gaan.

In het kader van positief coachen; bedankt voor het vertrouwen dat jullie bestuur alles goed regelt, zo goed zelfs dat er geen noodzaak lijkt het met ons te bespreken. Dit vertrouwen streelt ons ego. We zullen jullie zo goed mogelijk proberen te informeren over de voorgenomen wijzigingen. U hoort nog van ons.

Uw bestuur.