Basketballacademy Twente

Beste verenigingen,

Wij zien nieuwe basketbaltalenten!

Daarom zouden wij het heel mooi vinden wanneer we komend seizoen nieuwe talenten kunnen
verwelkomen bij de Basketball Academy Twente (BAT). In 2012 is de Basketball Academy Twente in
Almelo gestart. Talentvolle basketballers(sters) die op het voortgezet onderwijs zitten komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen bij de Basketball Academy Twente 4 tot 8 uur (afhankelijk van welk trainingspakket wordt gekozen) training van gekwalificeerde en gediplomeerde trainers.

De trainingen van de BAT zijn er voornamelijk op gericht om technische vaardigheden verder te ontwikkelen. Deelnemers aan de BAT blijven trainen bij de eigen vereniging en nemen deel aan de competitie van de vereniging.

Vanuit de BAT hebben we alle talenten die deelnemen aan de regiotrainingen, zowel aan de jongens-als de meisjeskant, een informatiebrief incl. twee bijlagen gestuurd. Deze bijlagen, een flyer en een A4 met informatie over het trainen bij de BAT, sturen we hierbij ook aan de verenigingen.

Voor potentiële talenten is het mogelijk om nu al een ‘ervaringstraining’ met de huidige BAT-ters mee te doen. Dit kan op dinsdag- of donderdagmiddag van 15.00-17.00 uur in sporthal Windmolenbroek te Almelo, waarbij de voorkeur uitgaat naar de dinsdagmiddag. Talenten die graag een keer mee willen trainen kunnen dat laten weten via het volgende mailadres: secretariaat@basketballacademy-twente.nl

Enschede

De BAT is bezig om ook een trainingsgroep op te zetten in Enschede in samenwerking met Topsport Talentschool het Stedelijk Lyceum. We hopen hier spoedig meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Uiteraard zijn wij altijd bereid vragen te beantwoorden. Deze kun je stellen via het eerder genoemde mailadres. Ook is het mogelijk dat er voor jullie vereniging een presentatie wordt gegeven m.b.t. de mogelijkheden van trainen bij de BAT. Deze presentatie zal gegeven worden door Justin Veldhuis, één van de BAT-trainers. Indien hieraan behoefte is kan dat ook via het mailadres doorgegeven worden. Dan wel graag een naam van een contactpersoon doorgeven.

Vanwege organisatorische redenen zouden we het op prijs stellen dat jullie er zorg voor dragen dat de bijgevoegde informatie zo spoedig mogelijk wordt verspreid onder de kinderen/ouders waarvoor die bedoeld is. Ook willen we vragen de bijgevoegde informatie te plaatsen op de website van jullie vereniging.

Hieronder de bijlagen.