Hoge opkomst bij de Algemene Ledenvergadering van De Kikkers op 10 oktober.

Afegelopen dinsdag vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar en worden de ontwikkelingen voor het huidige seizoen besproken. Het was erg fijn dat zo veel leden de tijd hebben genomen om mee te denken en mee te beslissen. We waarderen deze betrokkenheid enorm!

Tijdens de vergadering was er ruimte om Wouter Maathuis te bedanken. Hij heeft samen met het bestuur veel input geleverd zodat de vereniging levendig, actief en financieel gezond is. Wouter, bedankt voor je inzet en fijn dat je blijft basketballen en nog enkele taken blijft uitvoeren!

In de vergadering viel er veel goed nieuws te melden: zowel de verenigingscontributie als de bondscontributie hoeven niet te worden verhoogd. Ook de tenue bijdrage blijft gelijk. Bovendien worden er dit jaar nieuwe tenues aangeschaft!
Daarnaast hebben we een super gezellig sportcafé waaruit ook nog eens een financiële bijdrage aan de vereniging wordt toegekend! Vrijwilligers bedankt! Aandachtspunt is wel dat het nog steeds heel moeilijk blijkt voldoende menskracht voor de bezetting van het sportcafé te vinden. Om dit op te lossen wordt er binnenkort een nieuw plan gepresenteerd.

Als club hebben we een nieuw systeem voor contributie, ledenadministratie en boekhouding, Sportlink, moeten invoeren. Een prima systeem welke echter wel vele uren inzet heeft gekost om het draaiende te krijgen.
Een nieuwe ontwikkeling die hierbij hoort is het gebruik van een digitaal wedstrijdformulier. We worden hierbij geconfronteerd met nogal wat technische problemen waardoor het op zich mooie systeem niet gemakkelijk in te voeren is. Teleurstellend is daarbij het feit dat er binnen de vereniging naast Emmée en Ellen (nog) niemand beschikbaar is om bij de introductie van het DWF te helpen.

Verder willen we zo snel als mogelijk een opleiding voor scheidsrechters BS2 (het vroegere F) organiseren. Momenteel zijn er te weinig gekwalificeerde scheidsrechters waardoor het fluiten steeds weer op dezelfde schouders neer komt. Bovendien is het als spelend lid een meerwaarde de kennis uit deze cursus te hebben.

In de vergadering zijn zowel het verslag van de penningmeester als de begroting goed gekeurd. De financiën zijn goed voor elkaar! Penningmeester bedankt! Bert Beverdam zal dit seizoen nog penningmeester zijn en het nieuwe systeem goed inrichten. Daarna stopt Bert waardoor we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Deze komt in een gespreid bedje terecht. Klop bij interesse of vragen even bij Bert aan!

Voor nu dit korte verslag van de vergadering. Voor geïnteresseerden zijn de vergaderstukken zoals notulen, het jaarverslag en de begroting altijd in te zien.

Groeten van het bestuur BBV de Kikkers