Taken zaalwacht

Taken Zaalwacht

  • De zaalwacht zorgt ervoor dat de teams de velden klaar maken en het materiaal (tafel, stoelen, scorebord, enz.) klaar zetten. Denk ook aan een bank voor de wissels voor de tafel.
  • De zaalwacht haalt de tablets uit het kluisje in de kantine (wanneer ge├»nstalleerd, nadere informatie volgt nog) en sluit ze wanneer nodig aan met een oplader. Voor de zekerheid wordt er een leeg papieren wedstrijdformulier op de tafel gelegd voor gebruik bij een crash van het DWF.
  • De zaalwacht zorgt ervoor dat het spandoek van Celebrare wordt opgehangen.
  • De zaalwacht controleert of timers, scores en scheidsrechters aanwezig zijn en belt desbetreffende persoon zo nodig op. Aan de binnenkant van de deur van de ballenkast hangt het schema van ingedeelde timers/scorers/scheidsrechters en hangt een lijst telefoonnummers.
  • Wie niet is komen opdagen wordt genoteerd op de lijst die op de deur van de ballenkast hangt.
  • Wanneer een zaalwacht geconfronteerd wordt met onverwachte zaken kan hulp gezocht worden bij aanwezige trainers en coaches.