ALV 2018

Hallo allemaal,

Op 16 oktober 2018 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer gehouden worden.
Agendapunten dit jaar zijn de vernieuwde statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.
Belangrijke punten waar we met ons allen over kunnen en moeten beslissen!
Dit kan alleen wanneer 2/3 van de leden van 18 jaar en ouder aanwezig zijn.
Wij rekenen dan ook op een grote opkomst.
De vergadering zal om 19.30 uur beginnen (inloop 19.15 uur) en zal plaatsvinden in ons sportcafé.

Tot dan.

Het bestuur.