Gedragsregels

Gedragsregels basketbalvereniging De Kikkers

Of het nu gaat om degene die actief basketbalt, de passieve kijker of degene die meehelpt in onze vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan basketbal. Cultuur binnen de vereniging wordt gevormd door ons allen. Dit betekent natuurlijk ook dat we afspraken dienen te maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Maar ook met anderen binnen de basketbal, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken worden vastgelegd in ons reglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar toezeggen deze te zullen nakomen.

De vijf basiswaarden bij De Kikkers daarbij zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

Bij elke basiswaarde staat beschreven wat de concrete afspraken cq. de normen zijn.

Plezier:

 • Wij bieden onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen
 • Wij presteren, maar hebben ook plezier
 • We lachen met elkaar, niet om elkaar
 • We zijn trots op wat we hebben
 • Wij vieren de overwinning.

Respect:

 • Wij respecteren het kantine reglement, niet roken en geen alcohol <18 jaar
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendommen, zoals accommodatie en materialen
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag
 • Wij pesten niemand
 • Wij gebruiken geen scheldwoorden en woorden die verwijzen naar ziektes.

Eerlijkheid:

 • Wij corrigeren ongewenst gedrag
 • Wij geven fouten toe(bal uit, overtreding etc.)
 • Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag
 • Wij, leiders, trainers en bestuur, communiceren helder en duidelijk
 • Wij, leiders, trainers en bestuur, lichten keuzes toe.

Betrokkenheid:

 • Het bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld
 • Ouders zijn bereid met regelmaat te rijden bij uitwedstrijden
 • De trainer/leider ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt als gastheer op
 • Wij leden, doen zoveel mogelijk mee met activiteiten die worden georganiseerd
 • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen.

Sportiviteit:

 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
 • Wij hebben geen publiekelijk commentaar op de scheidsrechter/leiding
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
 • Trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding
 • Onze spelers schelden nooit op elkaar of op de trainers en leiders.

Als wij, met z’n allen, ons houden aan deze normen en waarden zijn wij ons Kikkers lidmaatschap meer dan waard!