Nieuws

Tafel en fluit schema tot en met december 2019

In de bijlage het tafel/fluitschema voor de komende weken.
Kun je niet? Dan regel je zelf vervanging!

Sta je als scheidsrechter ingedeeld bij een wedstrijd waar ook een begeleider bij staat dan is ruilen alleen mogelijk in overleg met Sophie (wedstrijdsecretariaat@dekikkers.nl)

Timen/scoren & fluiten: Ieder spelend lid is verplicht een aantal
wedstrijden per jaar te fluiten (vanaf de U16) en te timen of scoren (vanaf de U14). Om deze taken beter te laten verlopen is besloten aan het begin van het seizoen elk spelend lid in te delen met de tijden en dagen waarop hij/zij moet tafelen of fluiten. Hij/zij meldt zich uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij de zaalwacht. De lijst met de indeling hangt aan de binnenkant van de ballenkast zodat voor iedereen duidelijk is wie wanneer moet tafelen/fluiten. Ook staat op deze lijst wie op welke zaterdagen de zaalwacht is.
Wees alert en zorg dat je er bent. Kun je niet op de aangegeven tijd dan regel je zelf tijdig een vervanger.

Timen/scoren en fluiten boetesysteem: wanneer een lid zonder geldige reden niet komt opdagen zal deze geschorst worden voor de eerstvolgende competitiewedstrijd.

In onze ogen zijn deze regels echter zo vanzelfsprekend dat er eigenlijk geen problemen zouden moeten ontstaan.