Lid worden

Wilt u komen basketballen en bent u enthousiast geworden over de vereniging De Kikkers, dan kunt u natuurlijk lid worden!

Als aspirant lid mag je drie keer gratis meetrainen. Als het je zo goed bevalt dat je wel lid wilt worden van
BBV De Kikkers dan kun je de vierde keer het inschrijfformulier met pasfoto inleveren bij je train(st)er.
Via het bijgevoegde inschrijfformulier geeft je tevens een machtiging af (verplicht) voor de automatische
incasso van het inschrijfgeld (€ 12,-), de contributie (vier maal per jaar) en de bondsbijdrage (éénmaal
per jaar). Voor de competitiespelers komt de bijdrage voor het wedstrijdtenue (éénmaal per jaar)
daar nog bij.

De bedragen voor de verenigingscontributie is tijdens de Algemene Leden Vergadering van 16 oktober 2018 als volgt vastgesteld.

CONTRIBUTIELIJST EN BONDSBIJDRAGE
Team Speler geboren in Per kwartaal Per seizoen Per maand  (9x) Bondscontributie
Senioren 1996 en eerder € 69,50 € 278,00 € 30,89 € 88,00
U22 1997 en 1998 € 69,50 € 278,00 € 30,89 € 88,00
U20 1999 en 2000 € 69,50 € 278,00 € 30,89 € 66,00
U18 2001 en 2002 € 60,00 € 240,00 € 26,67 € 66,00
U16 2003 en 2004 € 48,00 € 192,00 € 21,33 € 66,00
U14 2005 en 2006 € 48,00 € 192,00 € 21,33 € 66,00
U12 2007 en 2008 € 38,00 € 152,00 € 16,89 € 42,00
U10 2009 en 2010 € 22,00 € 88,00 € 9,78 € 42,00
U8 2008 en later € 22,00 € 88,00 € 9,78 € 25,00
Recreant € 48,00 € 192,00 € 21,33

€ 30,00

 • De clubcontributiebedragen gelden voor het hele seizoen 2018-2019 en worden in 9 maandelijkse termijnen geïnd.
  De incasso volgt het eerst in november 2018 tot en met juni 2019.
 • Het bondscontributiebedrag geldt voor het hele seizoen 2018/19 en wordt voor de bestaande leden in november 2018 geïncasseerd.
  Indien de aanmelding na november plaatsvindt, wordt de bondsbijdrage voor nieuwe leden kort na de aanmelding geïnd.
 • Inschaling wordt bepaald op basis van geboortejaar en is dus niet afhankelijk van het team waarin gespeeld wordt.
 • Voor competitiespelers geldt, dat zij een wedstrijdtenue in bruikleen krijgen van de vereniging (zie ook de geldende regeling op de website).
  Hiervoor is een seizoensbijdrage van € 10,00 verschuldigd die in de maand november wordt geïnd.
 • Lidmaatschap en de bijbehorende contributieheffing worden aangegaan van de duur van het competitiejaar. Opzegging voor het nieuwe seizoen dient te geschieden voor 31 mei . Gedurende het seizoen kan niet tussentijds opgezegd worden.

  Wil je je direct aanmelden of gewoon een paar keer meedoen, mail dan naar secretaris@dekikkers.nl. Of lever het aanmeldformulier in.